Do petka možne prijave na natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

Do petka možne prijave na natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

05. 06. 2018

Vir in informacije: www.podjetniski-portal.si, 4. 6. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 13. aprila 2018 objavila Javni natečaj za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

K sodelovanju vabimo vabljene nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva kot tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja. Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerih namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Poleg velike nagrade komisije za izbor je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij, in sicer:

  • Spodbujanje podjetniškega duha

Priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Naložbe v podjetniška znanja

Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih ter upravljavskih znanj.

  • Izboljšanje poslovnega okolja

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast, poenostavljajo zakonske ter upravne postopke za podjetja.

  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

Priznava iniciative oz. pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopu do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter s finančnimi spodbudami.

  • Odgovorno in odprto podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništvu med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Velika nagrada komisije za izbor se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Izbiranje bo potekalo v dveh fazah - šele po zaključku začetne izbire na nacionalni ravni, ki se bo zaključila 8. junija 2018, ko bo strokovna komisija izbrala dva slovenska projekta oziroma primera dobre prakse, ki bosta zastopala Slovenijo, se udeleženci lahko vključijo v tekmovanje za evropske nagrade. Ugledna komisija za izbor, ki jo imenuje Evropska komisija, bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi novembra 2018.

Rok za prijavo podjetniških projektov na predpisanem obrazcu je najkasneje do petka, 8. junija 2018.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si ter pri nacionalni koordinatorki mag. Mojci Skalar Komljanc, e-naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si, Tel: 0590 89 528. Informacije o nagradah so na voljo na spletni strani Evropske komisije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj