Javno povabilo podjetjem k oddaji vlog k sofinanciranju stroškov individualnih izobraževanj in usposabljanj v letu 2018 v občinah Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica

Javno povabilo podjetjem k oddaji vlog k sofinanciranju stroškov individualnih izobraževanj in usposabljanj v letu 2018 v občinah Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica

29. 05. 2018

Objavljeno: OOZ Grosuplje, 17. 4. 2018, www.ooz-grosuplje.si

Vabljena vsa upravičena podjetja s področja občine Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica, da do 31.10.2018 podate Vlogo za sofinaciranje stroškov izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih lastniki podjetij ali njihovi zaposleni udeležili v letu 2018.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti enot malega gospodarstva oziroma ukrepov, ki prispevajo k njihovemu dolgoročnemu razvoju in sposobnosti preživetja.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja po programu, ki zagotavlja čimbolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem na območju občine Grosuplje z do 50 zaposlenimi, vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem na območju občine Dobrepolje ter člani OOZ Grosuplje s poravnano članarino iz občine Ivančna Gorica. Upravičenci lahko povračilo sredstev za izobraževanje in usposabljanje uveljavljajo tudi za svoje redno zaposlene.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila:

  • Občina Grosuplje za sofinanciranje t.i individualnih izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na področju občine Grosuplje namenja do 6.000 EUR. 
  • Občina Dobrepolje za sofinanciranje t.i individualnih izobraževanj in usposabljanj  gospodarstva na področju občine Dobrepolje namenja do 1.500 EUR.
  • OOZ Grosuplje članom iz občine Ivančna Gorica s poravnano članarino za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj namenja do 1.000 EUR.

Razpisnik: Občina Grosuplje in Občina Dobrepolje

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 31.10.2018,

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno na OOZ Grosuplje, po telefonu: (01) 786-51-30 ali preko e-naslova: ooz.grosuplje@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija Javnega povabila, vključno z Vlogo je na voljo v pisarni OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ter na spletnih straneh zbornice: www.ooz-grosuplje.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj