Brezplačne delavnice na temo odprave konfliktov na delovnem mestu, Slovenj Gradec in Ljubljana

Brezplačne delavnice na temo odprave konfliktov na delovnem mestu, Slovenj Gradec in Ljubljana

22. 05. 2018

Datum in kraj:

 • 30. maj 2018, od 10. do 13. ure, OOZ Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, Slovenj Gradec
 • 5. junij 2018, od 11. do 14. ure, OOZ Ljubljana - Šiška, Pipanova pot 30, Ljubljana
 • 19. junij 2018, od 10. do 13. ure, OZS Ljubljana, Celovška cesta 71, Ljubljana

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« - Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta: okrepitev svetovalne in posredovalne vloge Inšpektorata RS za delo.

S projektom »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« želijo okrepiti svetovalno in posredovalno vlogo IRSD. To bodo storili s spodbujanjem uporabe in s promocijo izvajanja instituta posredovanja v reševanju sporov med delavcem in delodajalcem ter z nudenjem pomoči akterjem na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Trajanje projekta: od januarja 2017 do novembra 2022.

Ciljne skupine: Projekt je prvenstveno namenjen delodajalcem.

Posebej si želijo z njim doseči tudi manjše delodajalce, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv. Glede na vsebino projekta pa so njihove ciljne skupine tudi vse osebe, ki vstopajo v delovna razmerja, inšpektorji za delo in vsa zainteresirana javnost.

Napovednik dogodkov:

 • 30. maj 2018, od 10. do 13. ure, OOZ Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, 2380 Slovenj Gradec
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
 • 5. junij 2018, od 11. do 14. ure, OOZ Ljubljana-Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - nezgode pri delu,
  - dejanske obveznosti delodajalcev na področju izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.
 • 19. junij 2018, od 10. do 13. ure, OZS Ljubljana, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
  Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov:
  - problematika preventivnih zdravstvenih pregledov,
  - izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.

Udeležba na delavnicah je brezplačna. Načini prijave:

 • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • z navadno pošto na naslov Verovškova 64a, 1000 Ljubljana z obvezno oznako »ZA PROJEKT - prijava na delavnico« (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, e-naslov, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko: (01) 320 53 87.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj