Brezplačni seminar - »Novosti pri ravnanju z embalažo in nove obveznosti za podjetja/podjetnike«, Postojna

Brezplačni seminar - »Novosti pri ravnanju z embalažo in nove obveznosti za podjetja/podjetnike«, Postojna

22. 05. 2018

Datum: 23. maj 2018

Kraj: Podjetniški inkubator »Perspektiva«, Veliki Otok 44b, Postojna

Nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo podjetnikom nalaga nove obveznosti. Tako imajo vsi podjetniki, podjetja, organizacije in posamezniki, ki imajo na različne načine opraviti z embalažo, npr. frizerji, kozmetičarke, cvetličarji, slaščičarji, trgovci, gradbinci, proizvajalci servisne embalaže, embalerji, distributerji in drugi, že v letu 2018 obveznost vzpostaviti ustrezne evidence… in se pripraviti na poročanje.

 • Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet;
 • nove obveznosti oseb, ki dajejo embalažo v promet;
 • vodenje evidence in poročanje o embalaži, dani v promet;
 • obveznost poročanja o dajanju embalaže v promet;
 • plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo;
 • plastične nosilne vrečke (PNV);
 • nov okoljski cilj glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk;
 • vodenje evidence o ZLPNV in poročanje distributerja o tem;
 • prepoved nudenja brezplačnih PNV potrošnikom in izjeme od te prepovedi;
 • nadzorni organi nad poročanjem, vpisom in plačili;
 • roki za priglasitev;
 • praktični primeri;
 • odgovori na zastavljena vprašanja.

Več o dogodku

Predavateljica: dr. Lucija Jukić Soršak, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijava: Prijavite se lahko na e-naslov: alenka.volk@ozs.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj