Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina za leto 2018

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina za leto 2018

24. 04. 2018

Objavljeno: Občina Hajdina, 10. 4. 2018, www.hajdina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine in krajem investicije v Občini Hajdina,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
  • mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Hajdina, v kolikor ima poslovno enoto v Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Hajdina (stalno bivališče) in investira na območju Občine Hajdina.

Za podjetje se šteje:

  • samostojni podjetnik posameznik,
  • majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega  10 mio EUR),
  • srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR  in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR)

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 17.566,00 EUR in sicer za:

  1. UKREP sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 14.566,00 EUR in za
  2. UKREP sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 3.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Hajdina

Rok: Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 15. oktober 2018.

Dodatne informacije: Občinska uprava Občine Hajdina, Tel: 788-30-30.

Razpisna dokumentacija: Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina: www.hajdina.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj