Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2018

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2018

10. 04. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 23, Datum: 6. 4. 2018, Stran: 880

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer sofinanciranje prve zaposlitve ali pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1), sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela plače (Ukrep 2) in sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov realizacije samozaposlitve (Ukrep 3).

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 - spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in Ukrep 2 - spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stroškov dela oziroma plač. Za Ukrep 3 - spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj. 

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za leto 2018 znaša 10.000 EUR, od tega za:

  • Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 2.000 EUR,
  • Ukrep 2: spodbujanja novih zaposlitev v okvirni višini 4.000 EUR in
  • Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Komen

Rok: Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 31. avgusta 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Tomaž Benko, Tel: (05) 73-10-459, e-pošta: tomaz.benko@komen.si, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si (rubrika Razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj