Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2018 - spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2018 - spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

20. 03. 2018

Objavljeno: Občina Cerknica, 9.3.2018, ww.cerknica.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica.

Namen razpisa: Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • podjetja, ki imajo sedež v občini Cerknica ali investirajo na območju občine Cerknica (upravičenci, ki nimajo sedeža na območju občine Cerknica, morajo imeti na tem območju poslovno enoto, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti);
  • fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in priložile k zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe;
  • brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Cerknica; dejavnost, ki jo želijo registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni poklic.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina proračunskih sredstev, namenjena za izvedbo javnega razpisa je 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Cerknica

Rok: Rok za prijavo je 10. 4. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite po telefonu na številki: (01) 709 06 34, Kontaktna oseba: Jasna Zalar ali po elektronski pošti: jasna.zalar@cerknica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, in sicer v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj