Rok za oddajo letnih poročil, namen in način

Rok za oddajo letnih poročil, namen in način

06. 03. 2018

Objavljeno: Računovodski servis Zeus d.o.o., 23. 1. 2018, www.racunovodski-servis-zeus.si

Namen: za državno statistiko in za namen javne objave.

Rok za oddajo letnega poročila 2017: 3. 4. 2018

Posebnosti:

  1. Družbe, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega, oddajo do 3. 4. 2018 letno poročilo le za statistični namen. Za namen javne objave pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.
  2. Družbe, ki so zavezane k reviziji / preiskavi oz. konsolidaciji, oddajo do 3. 4. 2018 letno poročilo le za statistični namen. Za namen javne objave pa 8 mesecev po koncu poslovnega leta.

Kraj predložitve: portal AJPES

Način predložitve:

  1. Neposredni ročni vnos v spletno aplikacijo
  2. Uvoz XML datoteke, ki se jo pripravi iz objavljene excel preglednice

Za predložitev podatkov prek spletne aplikacije se je potrebno predhodno brezplačno registirati in vključiti v sistem e-pooblastil. Zakoniti zastopnik ne potrebuje pooblastila, mora pa svoje kvalificirano digitalno potrdilo vpisati na AJPES v Evidenco digitalnih potrdil ter podpis dodati tudi v profil uporabnika.

Ko je letno poročilo pripravljeno, se ga potrdi z digitalnim podpisom ali izpisom obvestila (1x A4 list), ki se ga obvezno podpiše in pošlje na pristojno izpostavo AJPES.

Koliko nas bo javna objava letnega poročila letos stala:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj