Podjetjem iz Maribora in okolice nova nepovratna sredstva in garancije

Podjetjem iz Maribora in okolice nova nepovratna sredstva in garancije

13. 02. 2018

Vir in informacije: STA, 31. 1. 2018, www.sta.si

Mariborska razvojna agencija (MRA) in Regionalna razvojna agencija (RRA) Koroška bosta sredi februarja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, gospodarskim ministrstvom in sodelujočimi bankami objavila že četrti javni razpis za sofinanciranje malih začetnih naložb. Podjetjem bo na voljo za 1,36 milijona evrov povratnih sredstev.

Pri razpisu gre za nepovratna sredstva in garancije za kredite, ki bodo na voljo za razvoj mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Cilj razpisa je tudi tokrat ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje, zmanjšati razvojni zaostanek ter spodbuditi začetna vlaganja na problemskem območju Maribora z okolico.

S ponujenimi sredstvi in garancijami želijo pomagati pri prestrukturiranju gospodarstva v regiji v smeri dviga dodane vrednosti ter spodbuditi razvoj novih produktov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je pridobljena garancija po še veljavnih pogojih lani objavljenega tretjega javnega razpisa v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in Koroško.

Skupaj bodo za garancije odobrili največ 3,6 milijona evrov, pri čemer bo Mariborska razvojna agencija omogočila za nekaj več kot dva milijona, koroška pa za dobrih 1,5 milijona evrov. Najvišji možen znesek kredita bo v obeh primerih pol milijona evrov, najnižji pa 8000 evrov. Garancija lahko znaša med 50 do 80 odstotkov vrednosti najetega kredita.

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo kredite lahko najela pri Delavski hranilnici, banki Sparkasse, NLB in Novi KBM, gre pa za podjetja z območja Mestne občine Maribor in občin Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju. Ta bodo lahko kandidirala za največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev, namenjenih sofinanciranju manjših začetnih naložb.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj