Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP

19. 12. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 15. 12. 2017, Stran: 2913

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017 (Ob-1225/17), s spremembami dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017 (Ob-2876/17) ter v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 24. 11. 2017 (Ob-3516/17).

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 20.000.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

Problemsko območje

Višina posojil

Maribor s širšo okolico

7.020.000,00 EUR

Pokolpje

4.320.000,00 EUR

Hrastnik, Radeče, Trbovlje

3.240.000,00 EUR

Pomurje

5.420.000,00 EUR

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj