1. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

1. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

05. 10. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 1.10.2010, Stran: 2525

Predmet razpisa: Predmet 1. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih in razvojnih raziskovalnih projektov s področja ekološkega kmetijstva in prehranskih sistemov za naslednja tematska raziskovalna področja:

(1) Poljedelska pridelava: oblikovanje robustnih in produktivnih poljedelskih sistemov na ravni polj, kmetij in pokrajin;

(2) Kakovost: zagotavljanje kakovosti in varnosti ekološko pridelane hrane vzdolž celotne verige.

Podrobnejši opis tem, vključenih v posamezno tematsko raziskovalno področje je vključen v Smernice za prijavitelje (Guideline for Applicants), objavljene na spletnem naslovu: www.coreorganic2.org/.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v razpisu:

Vrednost razpisa: Višina sredstev razpisa je do 150.000 EUR bruto.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo internetne predprijave projekta je 15. oktober 2010, do 13. ure.

Rok za oddajo končne prijave je 31. januar 2011.

Dodatne informacije: Sekretariat za razpis CORE Organic 2, E-mail: elke.saggau@ble.de in elke.baranek@ble.de ter pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Tel: (01) 478-9123 (Jana Erjavec) v poslovnem času.

Nadaljnje informacije glede razpisa bodo dosegljive na spletni strani CORE Organic 2: www.coreorganic2.org/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: www.mkgp.gov.si (javni razpisi).

Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=942

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj