Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

24. 10. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 20. 10. 2017, Stran: 2490

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
 7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
 • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
 • okoljske storitve akvakulture,
 • izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:

 1. gospodarske družbe,
 2. zadruge,
 3. samostojni podjetniki posamezniki ali
 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 3.374.774,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Drugi javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.

Dodatne informacije: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa. 

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj