Sprememba javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - spot regije 2018–2022

Sprememba javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - spot regije 2018–2022

10. 10. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 6. 10. 2017, Stran: 2353

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - spot regije 2018–2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 29. 9. 2017.

V Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – spot regije 2018–2022 se:

  • v prvem odstavku 24. točke javnega razpisa »Razpoložljivost razpisne dokumentacije« spremeni povezava na spletno stran agencije, in sicer se po novem pravilno glasi:

»http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila«

  • v prvem odstavku 25. točke javnega razpisa »Dodatne informacije« spremeni elektronski naslov, na katerega lahko vlagatelji posredujejo pisna zaprosila agenciji, in sicer tako, da se pravilno glasi:

»SPOTregije@spiritslovenia.si«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj