Nočete ponuditi lastništva? Razmislite o fantomskem deležu!

Nočete ponuditi lastništva? Razmislite o fantomskem deležu!

25. 07. 2017

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 20. 7. 2017, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Lena Šutanovac

Fantomske delnice (angl. phantom shares) so ena izmed vrst nagrajevanja zaposlenih, ki ne vključuje razdajanja lastniških deležev podjetja. Gre za razpolaganje, ki ima vse lastnosti navadne delnice, razen elementa lastništva, saj to zadrži podjetje.

Fantomski deleži oziroma fantomske delnice so neke vrste ugodnost za zaposlene, vendar niso delnice ali deleži v pravem pomenu besede (angl. t. i. pretend stock). Gre za to, da se podjetje zaveže, da bo delavcu izplačevalo dividende in druge ugodnosti, kot če bi imel delnico, čeprav je dejansko nima. Delavec prejme t. i. fantomsko delnico, ki ne predstavlja lastništva v podjetju, ampak upravičenje do izplačil, kot če bi delnico dejansko imel. Podobno velja za fantomske lastniške deleže v nedelniških družbah.

Fantomski deleži se uporabljajo kot vrsta nagrajevanja zaposlenih, predvsem članov poslovodstva in oseb na vodilnih položajih, saj ti zaposleni vodijo podjetje in skrbijo za njegovo uspešnost. Neredko se fantomski deleži podelijo zaposlenim, ko izpolnijo določene kriterije, ki so lahko povezani s senioriteto, delovno uspešnostjo in delovno dobo v podjetju (zvestobo). V bistvu gre za vrsto bonusa, ki pa ni neposredno odvisen od uspešnosti posameznika, ampak od uspešnosti podjetja. Poleg tega pri fantomskih deležih ne gre za enkratno izplačilo (kot pri bonusih), ampak vsakoletno upravičenje traja, dokler ni preklicano. Možen je tudi plan postopnega upravičenja - vesting fantomskih delnic.

Fantomske delnice so v nekaterih lastnostih podobne dejanskim delnicam, vendar lastnik delnice vedno ostane podjetje. Temeljne značilnosti in razlike med fantomsko in navadno delnico predstavljamo v spodnji preglednici.

Navadna delnica/delež Fantomska delnica/delež

Premoženjske pravice:

- lastninska pravica

- povečanje premoženja v vrednosti delnice/deleža

- dividende in pravica do izplačila dividence

- pravica do likvidacijskega deleža

- pravica do prednostnega nakupa novih emisij delnice (predkupna pravica)

- vrednost delnice/deleža lahko niha

Premoženjske pravice:

- upravičenec ni lastnik delnice/deleža

- povečanje premoženja v vrednosti delnice/deleža

- dividende in pravica do izplačila dividende

- ni pravice do likvidacijskega deleža

- ni pravice do prednostnega nakupa novih emisij delnic

- vrednost fantomske delnice/deleža lahko niha tako kot vrednost navadne delnice/deleža

Članske pravice:

- glasovalna pravica: možnost vplivanja na odločitve na skupščini

- pravica do nadzora nad poslovanjem

- pravica do informacij

- pravica do izpodbijanja sklepov

Članske pravice:

- ni glasovalne pravice: upravičenec ne more vplivati na odločitve, kar je pomembno pri prevzemih in drugih odločitvah, kjer imajo manjšinski delničarji posebno vlogo

- ni pravice do nadzora nad poslovanjem

- ni pravice do informacij

- ni pravice do izpodbijanja sklepov

- obdavčljivo premoženje, dividende so obdavčljiv dohodek

- upravičenje ni obdavčljiv dohodek (ni lastništva premoženja), obdavčljive so le same dividende

- v Sloveniji ni jasnih pravil

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj