Sprememba Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013

Sprememba Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013

21. 09. 2010

Sprememba Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 17.9.2010, Stran: 2422

Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja spremembo »Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012«.

V »Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012« (v nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7, dne 29. 1. 2010, se spremeni rok za posredovanje zahtevka za izplačilo za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010.

Besedilo drugega odstavka točke 5.1.2 javnega poziva »Obdobje za porabo sredstev« se po spremembi glasi:

»Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 20. 10. 2010. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2011. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2012, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2012.«

Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010073.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj