Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2017/2018

Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2017/2018

30. 05. 2017

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 26. 5. 2017, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega povabila: SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi vabi k sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2017/2018 bomo spodbujali izvajanje aktivnosti v obliki interesne dejavnosti ali krožka, ki poteka v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah, ki sta ga financirala SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Šolam bomo za izvajanje te aktivnosti zagotovili brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka.

Več

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prejem prijav na to povabilo je 26. 6. 2017, do 13.00 ure.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Boris Kunilo, Tel: (01) 5891 883, e-naslov: boris.kunilo@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj