Novosti - ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Novosti - ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

23. 05. 2017

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno:Portal FinD-INFO, 19. 5. 2015, www.findinfo.si

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic - osebe, ki v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Mesečni znesek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti, obračunavajo in plačujejo pa jih zavezanci iz 3. do 8. člena  Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

S tem sklepom se določa pavšalne zneske prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.

Nov znesek za PIZ od aprila/2017 naprej 33,01 EUR (prej 32,43 eur).

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska.

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Mesečni znesek pavšalnega prispevka, ki velja za celo obdobje koledarskega leta, se določi v znesku 0,53 % povprečne bruto plače za oktober preteklega leta. Mesečni znesek prispevka od januarja 2017 dalje znaša 8,31 EUR.

Leta 2014 je bil za te osebe prav tako uveden dodaten prispevek za ZZ, brez pravice iz tega naslova. Prispevek za zdravstveno zavarovanje se plačuje po stopnji 6,36 % od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače za oktober preteklega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS. Glede na povprečno plačo za oktober 2016 je ta prispevek od januarja 2017 24,93 EUR.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec - ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

Pojasnila v zvezi s prispevki oseb, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic so objavljena v Brošuri o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis).

Primer:

Skupni znesek prispevkov za popoldanski s.p. od aprila dalje je 33,01 EUR + 8,31 EUR + 24,93 EUR = 66,25 EUR.

Vir: FURS

Celotno besedilo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj