Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti za strojništvo - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti za strojništvo - Ljubljana

23. 05. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 19. 5. 2017, Stran: 1323

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem so delovni prostori v izmeri 298 m2 v stavbi na Aškerčevi cesti 6, 1000 Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 21/1 k.o. 1721_01 Gradišče I.

V naravi navedeni prostori predstavljajo razdelilnico hrane v 7. nadstropju zgradbe (kuhinja s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica) v obsegu 298 m2, ki predstavlja 3,118 % od skupne površine stavbe in jo sestavljajo naslednji prostori:

 

Prostor

Površina [m2]

1.

JEDILNICA

48,82

2.

KUHINJA

70,19

3.

SHRAMBA

3,19

4.

HLADILNA KOMORA

7,10

5.

ZMRZOVALNA KOMORA

3,29

6.

PREDPROSTOR

2,28

7.

ORGANSKI ODPADKI

2,16

8.

GARDEROBA

8,92

9.

WC

1,38

10.

PRHA

2,14

11.

ODPRTA TERASA

36,33

12.

JEDILNICA – ZIMSKI VRT V.

80,40

13.

JEDILNICA – ZIMSKI VRT M.

31,80

 

SKUPAJ

298,00

Razporeditev prostorov je razvidna iz priloženega tlorisa prostorov. Prostori so trenutno v fazi gradbene obnove in bodo opremljeni, kot izhaja iz priloženega seznama opreme. Eventualno manjkajočo opremo, ki je potrebna za pripravo (termično obdelavo) sveže hrane v prostorih najemodajalca in razdelitev hrane mora zagotoviti ponudnik, kot na primer: aparat za pripravo kave, mlinček za kavo z dozatorjem, hladilna omara za brezalkoholne pijače s steklenimi vrati, zamrzovalna omara za sladoled, jedilne servise in pribore, plandnje, kozarce ...

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti - zagotavljanje prehrane za zaposlene pri najemodajalcu in študente. Ocenjuje se, da je v času izvajanja pedagoškega procesa v objektu dnevno prisotnih cca 250 zaposlenih in 1.250 študentov.

Prostori se oddajo v najem po načelu videno - najeto.

Najemno razmerje bo pričelo, ko bo najemodajalec zagotovil materialne pogoje za izvajanje razpisane dejavnosti, in sicer predvidoma do 4. 9. 2017. Najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja po eno leto.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Rok: Obravnavale se bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 5. 6. 2017 najkasneje do 10. ure.

V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih najemnin, tj. v višini 5.274,60 EUR brez vključenega DDV.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki lahko posredujejo pisna vprašanja na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.

Najemodajalec bo objavljal odgovore na vprašanja zainteresiranih ponudnikov na svoji spletni strani najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovorna oseba naročnika za izvedbo razpisa je doc. dr. Tone Češnovar, Tel: (01) 47-71-143.

Ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo opravil 1. 6. 2017 ob 11. uri. V kolikor se zainteresirani ponudnik iz utemeljenih razlogov, katere utemeljenost bo presojal najemodajalec od primera do primera posebej, ogleda na predpisan termin ne bo mogel udeležiti, bo najemodajalec v izrednih primerih dogovoril dodatni termin ogleda prostorov. V zvezi z možnostjo določitve dodatnega termina ogleda naj zainteresirani ponudnik najemodajalca kontaktira na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.

Razpisna dokumentacija: Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete: www.fs.uni-lj.si, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj