Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2017 - Nova Gorica

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2017 - Nova Gorica

18. 04. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 4. 2017, Stran: 972

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev izvozne dejavnosti podjetij.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do 15. 5. 2017, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: tanja.gregorcic@nova-gorica.si ali Nina Birsa, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: nina.birsa@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj