Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

04. 04. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 31. 3. 2017, Stran: 772

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni.

Cilj ukrepa je finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Za škodni dogodek iz prejšnje točke se šteje pogin živali zaradi izbruha vraničnega prisada.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 20.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva in Agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj