Na kaj bo pozoren Inšpektorat za delo v letu 2017

Na kaj bo pozoren Inšpektorat za delo v letu 2017

14. 03. 2017

Objavljeno: Računovodski servis ZEUS, 13. 3. 2017, www.racunovodski-servis-zeus.si

V letu 2017 bo inšpektorat RS za delo (IRSD) posebno pozornost posvečal naslednjim področjem:

  1. Ali je delavcem izplačana plača pravočasno ali sploh, ter ali jim je bil izplačan regres.
  2. Ali delodajalec spoštuje pravico do počitka med delovnim časom ter dnevnega in tedenskega odmora.
  3. Ali so avtorske, podjemne in podobne pogodbe upravičene, ali pa gre pravzaprav za delovno razmerje, ki je urejeno na napačen način (ZDR v drugem odstavku 13. člena določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor sodita na primer podjemna in avtorska pogodba), če obstajajo elementi delovnega razmerja, razen v primerih, ki jih določa zakon (Zakon o urejanju trga dela na primer ureja začasno in občasno delo upokojencev, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja).
  4. Ali je delodajalec ustrezno prepoznal nevarnosti v delovnih procesih, sprejel učinkovite ukrepe za zmanjševanje tveganj ter prilagodil delovne pogoje starejšim.
  5. Ali je delodajalec zagotovil dostojno delovno okolje in ali varuje delavce pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na njihovo zdravje.
  6. Ali se spoštuje pravice napotenih delavcev (v okviru predvidene kampanje v vseh članicah EU, namenjene nadzoru spoštovanja pravic napotenih (agencijskih) delavcev, bodo nadzirali tako delodajalce, ki zagotavljajo delo delavcev drugim delodajalcem - uporabnikom, kot tudi uporabnike te storitve. Nadzor bodo opravljali na področju delovnih razmerij kot na področju varnosti in zdravja pri delu)
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj