Socialni prispevki za januar 2017 za dobrih sedem evrov višji

Socialni prispevki za januar 2017 za dobrih sedem evrov višji

07. 02. 2017

Objavljeno: Data d.o.o., 31. 1. 2017, http://data.si/, Avtor: Monika Kern

Finančna uprava RS (Furs) je objavila, kakšni so socialni prispevki za januar 2017 za zavarovance, lastnike zasebnih podjetij (družbenike) in samozaposlene osebe.

Višina socialnih prispevkov za januar 2017 za samozaposlene osebe se je v primerjavi z lanskim letom za dobrih sedem evrov povišala; natančneje za 7,69 evra. Za največ, za 7,57 evra so se povišali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (zdaj 219,73 evra). Prispevek za zdravstveno zavarovanje ostaja enak (125,56 evra). Za vsak po šest centov pa sta višja tudi prispevka za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje (oba po novem 1,80 evra). Skupaj po novem mesečni prispevki za socialno varnost za samozaposleno osebo znašajo 348,89 evra in ne več 341,20 evra.

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 ostaja enaka letu 2015: 1.555,89 evra. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih pa znaša 58 in ne več 56 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače, kar nanese 902,42 evra.

“Do povišanja zneskov obveznih prispevkov v letu 2017 prihaja zaradi uporabe določb o najnižji osnovi za plačilo prispevkov v prehodnem obdobju po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (410. člen),” so sporočili s Fursa.

Na podlagi teh določb so se v letu 2017 povišale najnižje mesečne osnove za prispevke:

  • za samozaposlene in kmete na 58 % zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec (PP),
  • za družbenike na 75 % PP,
  • za zavezance, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 58 % PP.

Družbeniki pa bodo za socialne prispevke po novem odšteli skoraj 30 evrov več. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 284,14 evra, prispevek za zdravstveno zavarovanje 156,95 evra,. Prispevek za starševsko varstvo znaša 2,34 evra in prispevek za zaposlovanje 4,67 evra. Skupno to  mesečno pomeni 445,76 evra.

Rok za plačilo je 20. v mesecu, predizpolnjen obračun do 10. v mesecu!

Spomnimo, rok za plačilo prispevkov je 20. in ne več 15. v mesecu. Za januarske prispevke je rok plačila torej 20. februar 2017. Več o tem je napisanega v članku Januar prinaša novost za plačevanje prispevkov s. p.

Od letos pa velja tudi, da bo Furs sestavila januarski (in vse nadaljnje) predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga zavezancem (samozaposlenim in družbenikom) odložila v sistem eDavki do petka, 10. februarja 2017 (oziroma do vsakega 10. dne v mesecu).

Preverite tudi, kolikšni so pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu 2017?

In še to; višina prispevkov ne vpliva na ugodnosti, ki jih imate, če prvič odpirate s. p. - še vedno vam prvo leto od prvega vpisa v Poslovni register Slovenije pripada polovično, drugo leto poslovanja pa dvotretjinsko plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje! Več v: Ponovno odprtje s. p.: kadarkoli, a brez ugodnosti.

Socialna varnost pri nas je urejena z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah, ki so zapisne v Ustavi Republike Slovenije. V Ustavi je določeno, da je Slovenija socialna država in zagotavlja svojim državljanom sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Državljani uresničujejo pravico do socialne varnosti prek zakonov, ki urejajo sistem socialnega zavarovanja. K uresničevanju pravic iz naslova socialne varnosti pa državljani prispevamo s plačevanjem prispevkov.

Vir: Furs

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj