Kdo ne more odpreti s. p. in d. o. o.?

Kdo ne more odpreti s. p. in d. o. o.?

22. 12. 2016

Vir in informacije: Data d.o.o., 7. 12. 2016, http://data.si/, Avtor: Monika Kern

Z letošnjim letom je v veljavo vstopil prenovljeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1l), ki precej zaostruje pogoje za ustanovitev podjetja.

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja.

Kdo ne more odpreti s. p. in d. o. o.?

Samozaposliti se ali odpreti družbe z omejeno odgovornostjo od 1. januarja 2016 dalje več ne morejo biti osebe, ki so:

  • bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine ter so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje (MP). Omejitev se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence; Pred tem je bila omejitev pred ustanovitvijo podjetja le dokazilo o nekaznovanosti v RS.
  • bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
  • bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
  • v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) oziroma Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
  • bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Druge omejitve pri ustanovitvi s. p.

Nekaj omejitev imajo pri odpiranju s. p. tujci iz tretjih držav. Ker sam postopek registracije ne potrebujejo posebnih dovoljenj, je v praksi pogosto zmotno prepričanje, da se tujci v Sloveniji lahko samozaposlijo brez predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja za delo. Navedeno seveda ne drži. Več si lahko preberete v prispevku Odpiranje s. p. za tujce iz tretje države.

Druge omejitve ustavljanja d. o. o.

Ustanovitelj družbe ne more biti oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila d. o. o. oziroma pridobila delež v d. o. o., ki ni starejši od treh let. Omejitev ne velja za srednje in velike družbe, za banke, zavarovalnice, RS, DUTB, SDH, KAD, D.S.U. Prav tako ta omejitev ne velja za d. o. o., ki ima odprt TRR, ki ni na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki nima davčnega dolga višjega od 50 evrov ter ima vsaj en mesec neprekinjeno zaposleno osebo ali zavarovanega družbenika za vsaj polovični delovni čas.

Preberite tudi:

Udeležite se še ostalih brezplačnih izobraževanj, ki vam bodo v pomoč pri odločitvi ob vstopu v podjetništvo:

- Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

- Prednosti in slabosti samozaposlitve

- Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj