Projektni predlogi iščejo partnerje - 15. 11. 2016

Projektni predlogi iščejo partnerje - 15. 11. 2016

15. 11. 2016

Več aktualnih projektnih predlogov najdete na spletnem naslovu: www.een.si/ps/.

Podrobnejše informacije o navedenih projektnih predlogih, ki iščejo partnerje lahko dobite pri kontaktnih osebah navedenih spodaj.

RDUK20161013001

Novi biomateriali za izkoriščanje v medicinskih in zdravstvenih tehnologijah

Britanska univerza se ukvarja s pripravo projektnega predloga za razpis ECR-2017 - COG. Iščejo partnerje (podjetja, raziskovalne organizacije), ki delujejo na področju antimikrobnih hidrogelov za preprečevanje okužb, zdravljenje ran v ekstremnih temperaturnih pogojih ali kemikalij za celjenje ran v pred-bolnišničnih oz. ne-kliničnih fazah.

RDUK20161103001

CellAC

Britanska univerza je del COST projekta (Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije) in konzorcija katerega cilj je opredeliti ključne sestavine celičnih adhezijskih kompleksov (CAC), ki služijo kot nove terapevtske tarče za različne bolezni. Konzorcij išče evropsko podjetje, ki dela z vsadki in tovrstnimi napravami, nanovzorčenjem ali bioterapevtiko, da se pridruži projektu na podlagi pogodbe o raziskovalnem sodelovanju.

RDPT20160912001

Vesolje: partnerji za razvoj in integracijo senzorjev v mikrosatelite - CubeSats

Portugalsko tehnološko podjetje, ustanovljeno leta 2014, deluje na področju vesolja in vesoljskih tehnologij želi vzpostaviti raziskovalno sodelovanje za razvoj in integracijo senzorjev, ki bodo integrirani na krovu »CubeSats« - miniaturiziranih satelitov za raziskovanje vesolja. Trenutno pripravljajo projektni predlog za SME Instrument 2. faze - program vključevanje MSP v vesoljske raziskave in razvoj. Cilj projekta je zbrati različne podatke med vesoljskimi misijami kot so temperatura, gostota elektronov in magnetnega polja. Trenutno iščejo partnerje s strokovnim znanjem na področju zgornjih atmosferskih plasti, pa tudi partnerje, ki imajo predhodno znanje pri razvoju senzorjev, ki lahko letijo na krovu nanosatelitov in zbirajo natančne podatke.

RDDE20161102001

"Premik iz lastništva avtomobila na delitev"

Nemška mednarodna neprofitna organizacija, specializirana za trajnostne modele življenjskega sloga in poslovne modele obnašanje išče koordinatorja z izkušnjami na področju mobilnosti in druge partnerje za skupno pripravo in prijavo predloga projekta "Shifting from car ownership to sharing" v programu H2020. Cilj je pridobiti nova spoznanja glede želja uporabnikov z namenom, da vodijo oblikovanje ustreznih politik in analizirajo prihodnje možnosti. Iščejo partnerje med raziskovalnimi inštituti ali industrijske partnerje. Trenutno se predvsem išče koordinatorja projekta, da skupaj oblikujejo projektne ideje. Na podlagi tega bodo iskali še druge partnerje. Koordinator mora imeti strokovno znanje in izkušnje na področju mobilnosti, vključno s strokovnim znanjem pri analizi trendov in vplivov mobilnosti in scenarijev, ki temeljijo na socialno-ekonomskih, demografskih in kulturnih vidikih.

RDES20161017001

Kratkotrajne taxi/bus poti v urbanih okoljih

Špansko podjetje, specializirano za IKT rešitve in z bogatimi izkušnjami pri evropskih projektih, išče končne uporabnike (mestne svete, občine, prevozna podjetja, itd) za sodelovanje v projektnem konzorciju, katerega cilj je razviti novo rešitev za taksi/avtobusni promet na vsaj desetih različnih lokacijah v Evropi. Projektni predlog bo predložen na razpis/tematiko TRANSPORT-MG-4.1-2017. Od končnih uporabnikov (občine, mestni sveti, prevozna podjetja - predvsem taksi in avtobusna podjetja) se pričakuje da se pridružijo konzorciju. Prav tako so dobrodošla konsolidirana partnerstva med občinami in ponudniki javnega prevoza ali podobnih programov. Partnerji bodo sodelovali kot končni uporabniki in preizkuševalci predlaganih novih rešitev ob tem pa bodo tudi skušali spodbuditi prebivalce, da izkoristijo učinkovitejše načine prevoznih sredstev. Načeloma ni omejitev glede na velikost mest oz. podjetij.

RDKR20161027001

Razvoj sistema prometnih informacij s pomočjo 3D kamere

Korejsko podjetje dejavno v cestnem in železniškem transportu je razvilo programsko opremo (in integracijski sistem) za sistem multi-funkcijskega zbiranja prometnih informacij. V okviru te teme je podjetje že ustanovilo korejski konzorcij in išče evropskega raziskovalnega partnerja za razvoj strojne opreme za omenjeni sistem kot tudi izgradnjo in upravljanje sistema skladno z evropskimi standardi. Projekt bo prijavljen v marcu 2017.

Univerza na Primorskem

Znanstveno-raziskovalno središče

Garibaldijeva 1, 6000 Koper

Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa

Tel: (05) 663 77 13

E-pošta: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Institut »Jožef Stefan«

Center za prenos tehnologij in inovacij

Jamova 39, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: France Podobnik

Tel: (01) 477 38 42

E-pošta: france.podobnik@ijs.si

Mariborska razvojna agencija

Enterprise Europe Network - Slovenija
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Jolanda Damiš

Tel: (02) 333 13 07

E-pošta: jolanda.damis@mra.si

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek

Tel: (01) 589 81 56

E-pošta: petra.arzensek@gzs.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj