Brezplačna konferenca - »Promocija zdravja na delovnem mestu - Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države«, Ljubljana

Brezplačna konferenca - »Promocija zdravja na delovnem mestu - Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države«, Ljubljana

04. 10. 2016

Datum: 12. oktober 2016

Kraj: Grand Hotel Union (Modri salon), Miklošičeva 1, Ljubljana

Ob zaključku dveh projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu vas Združenje delodajalcev Slovenije skupaj s projektnimi partnerji vabi na brezplačno konferenco - »Promocija zdravja na delovnem mestu - Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države«, ki bo potekala 12. oktobra 2016 v Grand Hotelu Union (Modri salon), Miklošičeva 1, Ljubljana.

Ključni poudarki konference:

  • podelitev priznanj najbolj inovativnim dobrim praksam s področja promocije zdravja na delovnem mestu in predstavitev nacionalnega zmagovalca,
  • delovno-pravni in davčni vidik promocije zdravja na delovnem mestu,
  • promocija zdravja na delovnem mestu v luči zdravega in aktivnega staranja,
  • nemška ureditev področja varnosti in zdravja pri delu in njune promocije,
  • interaktivno spletno orodje za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (orodje ISOP),
  • predstavitev ključnih sklepov zaključenih projektov in smernic, ki izhajajo iz njunih rezultatov.

Program konference:

8.30 -  9.00

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 - 10.00

UVODNI DEL IN PODELITEV PRIZNANJ

Nagovor nosilca projekta Kampanja
Jože Smole, generalni sekretar, Združenje delodajalcev Slovenije

Predstavitev namena, poteka in prijav na natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu ter razglasitev zmagovalcev
Igor Hrast, direktor, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Nagovor in podelitev priznanj v okviru natečaja za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.00 - 10.50

PREDAVANJA

Psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu: stališče in ugotovitve Inšpektorata RS za delo
mag. Mladen Markota, inšpektor višji svetnik, Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Predstavitev nacionalnega zmagovalca natečaja za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

10.50 - 11.20

ODMOR

11.20 - 12.20

PREDAVANJA

Obvladovanje stresa na delovnem mestu
prof. dr. Rok Tavčar, specialist psihiater, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Interaktivno spletno orodje za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (ISOP)
Alenka Gajšek, svetovalka, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Davčni vidiki vlaganja v programe promocije in krepitve zdravja na delovnem mestu
izr. prof. dr. Aleš Kobal, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

12.20 - 13.20

KOSILO

13.20 - 14.20

PREDAVANJA

Promocija zdravja na delovnem mestu: nemški sistem
Saskia Osing, namestnica vodje oddelka za socialno zaščito, Konfederacija nemških delodajalskih združenj (BDA)

Promocija zdravja na delovnem mestu v luči zdravega in aktivnega staranja – medresorski vidik
dr. Mojca Gobec, direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Zdravo in aktivno staranje: izzivi in priložnosti promocije zdravja na delovnem mestu
mag. Vilma Fece, direktorica Varstva okolja ter varnost in zdravje pri delu, Gorenje d.d.

14.20 - 14.45

ODPRTA RAZPRAVA IN SKLEPNE MISLI

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne.

Dodatne informacije in prijave

Projekta »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« in »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj