Državni zbor potrdil zakone za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja

Državni zbor potrdil zakone za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja

04. 10. 2016

Objavljeno: http://siol.net/, 27. 9. 2016

Državni zbor je sprejel novele treh davčnih zakonov, od katerih si vlada obeta povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja v Sloveniji, kar bo po pričakovanjih vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečalo konkurenčnost države v svetu. Med poglavitnimi spremembami sta preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine in zvišanje obdavčitve podjetij.

Novela zakona o dohodnini prinaša pomembno spremembo dohodninske lestvice, tako da se bodo razbremenile plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače.

Uvedba novega davčnega razreda

Med zdajšnjim drugim in tretjim razredom se bo uvedel nov davčni razred s 34-odstotno stopnjo davka, ki bo veljala za neto davčno osnovo med 20.400 in 48.000 evri, stopnja davka v četrtem razredu, kamor se uvrščajo zavezanci z neto davčno osnovo med 48.000 in 70.907 evri, pa se bo znižala na 39 odstotkov. S tem se blaži progresivnost veljavne lestvice za odmero dohodnine, ki je nekonkurenčna.

Ostaja pa najvišji razred pri dohodnini s 50-odstotno obdavčitvijo za tiste z neto davčno osnovo nad 70.907 evri.

Novosti in spremembe

Novost je še posebna davčna obravnava za nagrade, ki jih zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno na podlagi poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za izplačila do višine 70 odstotkov povprečne plače po novem ne bo treba obračunati dohodnine.

Spremembe se uvajajo tudi za tiste z nižjimi prejemki, in sicer se dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave zvišuje za 300 evrov, na 11.166,37 evra. Gre za približno 20 tisoč zavezancev, predvsem prejemnikov minimalne plače. Višina splošne olajšave in tudi dodatne splošne olajšave ostaja na ravni iz leta 2016.

V večini poslanskih skupin so te rešitve načeloma podprli, a skorajda vsi po vrsti vlado pozivali k bolj odločnim ukrepom v smeri razbremenitve stroškov dela, še posebej tistih z nižjimi prejemki. Predlagane spremembe še ne pomenijo konca iskanja rešitev za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Novi ukrepi se napovedujejo za prihodnje leto.

Leta 2017 v proračunu 106 milijonov evrov manj

Spremembe pri dohodnini bodo povzročile izpad 106 milijonov evrov proračunskih prihodkov v letu 2017, v letu 2018 pa še dodatnih 200 tisoč evrov. V večji meri se bo ta izpad nadomestil z zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb z veljavnih 17 na 19 odstotkov.

Ni pa vlada posegala v olajšave, zaradi katerih je efektivna davčna stopnja nižja od zakonske. Kot so v razpravi poudarjali poslanci koalicije, se bo efektivna davčna stopnja zvišala z 11,5 na 13,2 odstotka, s čimer se bo Slovenija v primerjavi s preostalimi državami EU še vedno uvrščala med tiste z nižjo obdavčitvijo dobičkov podjetij.

Državni zbor je sprejel tudi novelo zakona o davčnem postopku, ki prinaša vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga.

Pozdravili predizpolnjene obračune prispevkov

Poslanci so kot najbolj dobrodošlo novost pozdravljali predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost, ki jih bo finančna uprava (Furs) pošiljala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so na primer samozaposleni in kmeti. Da pa bodo ti zavezanci prejeli predizpolnjen obračun prispevkov, morajo s Fursom poslovati prek njegovega portala eDavki.

Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. S tem se bo zavezancem omogočilo večjo likvidnost, torej lažje plačilo davkov in prispevkov. Zamik bo veljal tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem.

Dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga

Novela zakona o davčnem postopku prinaša tudi dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo namreč lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih. Da bi zavezance spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, se bosta pri višini obrestnih mer upoštevali teža kršitve in okoliščina, ali je zavezanec kršitev odpravil sam ali jo je ugotovil davčni organ.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj