O čem razmišljati pred odprtjem s. p.?

O čem razmišljati pred odprtjem s. p.?

06. 09. 2016

Vir in informacije: Delo, 13. 8. 2016, www.delo.si, Avtor: Sonja Kolarič

Pred odprtjem s. p. je pomemben preizkus poslovne ideje ali vsaj kritična SWOT analiza za uspešnost.

V poslovnem registru Slovenije je registriranih 85.525 samostojnih podjetnikov. Priporočila posameznikom, ki se želijo podati na samostojno podjetniško pot so različna, vsem pa na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priporočajo, da pred odprtjem vestno pripravijo poslovni načrt.

To pomeni, da čim bolj realno ocenijo stroške in prihodke, da ocenijo tržni potencial, trenutno stanje na trgu, konkurenco, finančno sposobnost, kadrovsko zasedbo in inovativnost ideje. Podjetniška ideja namreč postane podjetniška priložnost šele takrat, ko so izpolnjeni vsi potrebni pogoji.

Podjetniki pogosto podcenijo stroške

Dostikrat podjetniki precenijo prihodke ali podcenijo stroške. Posledica tega je, da dosti podjetij ne preživi prvih pet let, statistika kaže, da je takih kar sedem od desetih podjetij.

Pred odprtjem s. p. je pomemben preizkus poslovne ideje ali vsaj kritična SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza za uspešnost. Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru mreže VEM točk zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve na 29 lokacijah po Sloveniji, ki so namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja. Svetovalci preverijo vzdržnost poslovne ideje in primernost poslovnega načrta.

Kasneje pa se preveri še izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev, npr. izobrazba, licence, koncesije, tehnična opremljenost prostora, poravnane obveznosti do države. Nato je treba izbrati prave šifre dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal in ga informirati o stroških, ki jih bo imel, ne glede na to ali bo imel prihodke iz dejavnosti ali ne (plačevanje prispevkov, predhodne akontacije, morebitnih računovodskih storitev, itn.).

Pred registracijo novega samostojnega podjetja je treba opredeliti tudi naslov, na katerem bo registriran s.p. Če podjetnik ni lastnik objekta, mora predložiti overjeno izjavo lastnika, da mu dovoljuje opravljanje dejavnosti na tem naslovu. Izjavo lahko podpiše na VEM točki ali na upravni enoti.

Finančna podpora

Pozornost pri svetovanju posvetijo tudi predstavitvi različnih razpisov, ki so namenjeni spodbujanju podjetništva ali samozaposlovanja in bi lahko koristili svetovancu. Nekatere občine v Sloveniji spodbujajo podjetništvo bolj, druge manj. Tako v nekaterih občinah obstajajo razpisi za gospodarstvo, ki podjetnikom začetnikom pomagajo pri prvih korakih podjetništva do višine treh minimalnih plač. V katerih občinah so novonastala podjetja deležna denarne pomoči, se lahko pozanimate tudi na VEM točkah.

Glede na dejavnost ali inovativnost ideje se podjetnikom ponudi tudi možnost nastopa na borzi potencialnih priložnosti v sklopu EEN (Enterprise Europe Network).

Podjetniki se morajo zavedati tudi obveznosti po odprtju. Sem sodijo zakonsko opredeljeni roki za plačevanje prispevkov, plač zaposlenim, če jih imajo, izdelavo izjave z oceno tveganja, varstva pri delu, odprtja transakcijskega računa na banki in druge obveznosti, ki so povezane s samo dejavnostjo. Gostinski lokali naprimer morajo še prijaviti obratovalni čas, prostorske pogoje. Voditi je treba dokumentacijo o letnem usposabljanju zaposlenih s področja higiene živil in načelih HACCP sistema.

Posebno pozornost je treba posvetiti tudi obrtnim dejavnostim. Za izvajanje teh morajo podjetniki izpolnjevati izobrazbene pogoje in prostorske pogoje, ki se nanašajo na obrt, ki jo nameravajo izvajati.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj