Brezplačni posvet - »Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo«, Celje

Brezplačni posvet - »Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo«, Celje

06. 09. 2016

Datum: 15. september 2016, ob 15. uri

Kraj: v Modri dvorani II na 49. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju

Vabljeni na brezplačni posvet z naslovom: »Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo«, ki bo potekal v četrtek 15. septembra 2016 s pričetkom ob 15. uri, v Modri dvorani II na 49. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

Zeleno gospodarstvo je dolgoročna strateška usmeritev Republike Slovenije in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

V Republiki Sloveniji številni akterji že izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k zelenemu gospodarstvu. Veliko potenciala za bolj učinkovito delovanje in doseganje zastavljenih ciljev prehoda v zeleno gospodarstvo pa je še v krepitvi sodelovanja vseh deležnikov v naši družbi. Pomembno pri tem je, da se povežejo vse ključne strukture upravljanja, in sicer »vertikalno« - od nacionalne do lokalne, od oblikovanja politik in ukrepov do njihovega izvajanja, kot tudi »horizontalno« - med posameznimi sektorji ter hkrati s panogami in strokami za razvijanje inovativnih rešitev.

Vzpostavitev partnerstva za zeleno gospodarstvo je eden izmed ključnih ukrepov Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG). Več informacij o prehodu v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi: www.vlada.si/zeleno.

Aktiven, strukturiran in stalen dialog s ključnimi deležniki je bistven za izvajanje okvirnega programa in iskanje novih rešitev, zato v Partnerstvo za zeleno gospodarstvo poleg predstavnikov Vlade Republike Slovenije vabijo predstavnike gospodarstva, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, civilne družbe, strokovnjaki in zainteresirani posamezniki.

Na posvetu bodo spregovorili o tem, kako najbolje izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša ozelenitev gospodarstva, ter kakšni so izzivi in pogoji za »bolj zeleno« ravnanje podjetij in obnašanje potrošnikov.

Program posveta:

15.00 - 15.15

Pozdravni nagovori

- Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade in vodja Medresorske delovne skupine za zeleno gospodarstvo Vlade Republike Slovenije
- Branko Meh, predsednik Obrtne zbornice Slovenije
- Aleš Cantarutti, državni sekretar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
- Andrej Čas, član predsedstva Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Slovenj Gradec

 PANEL 1: PROGRAMSKE USMERITVE ZELENEGA GOSPODARSTVA
15.15 - 15.25 Potenciali kmetijstva in gozdarstva v zelenem gospodarstvu
- mag. Tanja Strniša
, državnasekretarka Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
15.25 - 15.35 Digitalno preoblikovanje in zeleno gospodarstvo – priložnost za zeleno rast
- mag. Tanja Bogataj,
državna sekretarka Ministrstvo za javno upravo RS
15.35 - 15.45 Z krožnim gospodarstvom do večje mednarodne konkurenčnosti
- mag. Ladeja Godina Košir
, voditeljica vključujoče platforme Circular Change
15.45 - 15.55 Krožno gospodarstvo v raziskavah, razvoju in inovacijah (RRI)
- dr. Sabina Koleša, generalna direktorica direktorata za podjetništvo in konkurenčnost Ministrstvo za gospodarski raazvoj in tehnologijo RS
15.55 - 16.10 Zelena integralna Slovenija
- dr. Darja Piciga, soavtorica knjige Integral Green Slovenia
16.10 - 16.20 Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo
- Janja Kreitmayer McKenzie, Ministrstvo za okolje in prostor RS
16.20 - 16.40

Horizontalni podporni ukrepi za prehod v zeleno gospodarstvo,

- mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

  PANEL 2: DOBRE PRAKSE PREHODA V ZELENO GOSPODARSTVO
16.40 - 18.00 Okrogla miza

- Štefan Bertoncelj: Domel, družbeno odgovorno podjetje z zelenim konceptom in lastništvom zaposlenih
- Stanko Kolar, Aquafil SLO d.o.o.: Krožno gospodarstvo
- Polona Tratnik: Plastika Skaza, trajnostno družinsko podjetje
- Aleksandra Gradišek: Srce Slovenije kot model partnerstva za trajnostni razvoj regije

- Marko Krajner, direktor 3ZEN: Krožno gospodarstvo in spreminjanje poslovnih funkcij v smeri CRADLE TO CRADLE
- Marko Klemenčič, Tovarna nogavic Polzela

- Irena Rotar, Kooperativa Ekoci Coop
- Teo Bunta, Zavod Zadihaj, socialno podjetje: Trajnostna mobilnost

Posvet bo moderirala mag. Ladeja Godina Košir, voditeljica vklučujoče platforme Circular Change

Udeležba na posvetu je brez kotizacije, za vstop na sejmišče je potrebna veljavna vstopnica.

Prijave: Zaradi omejenega števila udeležencev posveta je potrebna predhodna registracija na tatjana.debevec@gov.si najkasneje do torka 13. 9. 2016.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj