Sprememba javnega razpisa za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

Sprememba javnega razpisa za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

30. 08. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 26. 8. 2016, Stran: 1893

V javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« se v besedilu Sklopa 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/16 z dne 29. 1. 2016, št. objave Ob-1210/16«, spremenita točki 6 in 9, kot sledi v nadaljevanju.

I. Prvi odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, se spremeni tako, da se glasi:

»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih RRI projektov za vsa predvidena odpiranja, znaša skupaj 15.800.000,00 EUR, in sicer:

  • 5.601.280,00 EUR - namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija - Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 1.400.320,00 EUR - slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija - nacionalna sredstva,
  • 7.038.720,00 EUR - namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija - Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 1.759.680,00 EUR - slovenska udeležba, Zahodna Slovenija - nacionalna sredstva.«

II. Četrti odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, se spremeni tako, da se glasi:

»Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do 2019, oziroma do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:

  • v letu 2017: 8.000.000,00 EUR,
  • v letu 2018: 7.000.000,00 EUR,
  • v letu 2019: 800.000,00 EUR.«

III. V prvem odstavku točke 9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) se letnica »2018« spremeni v »2019«.

Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj