Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016

30. 06. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 7. 2016, Stran: 1603

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41/16, z dne 10. 6. 2016, Ob-2368/16;

  • Prvi odstavek 6. točke Razpisni rok in način prijave, se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 18. julij 2016 do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj