Nov magistrski študijski program (B2): Inoviranje in podjetništvo

Nov magistrski študijski program (B2): Inoviranje in podjetništvo

21. 06. 2016

Vir in informacije: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, http://www.fm-kp.si/

  • Si pogumen in motiviran? Si inovativen? Podjeten? Usmerjen k rezultatom?
  • Imaš idejo za nov izdelek ali storitev, pa ne veš, kako jo realizirati?
  • Morda želiš celo ustanoviti lastno podjetje ali pa spodbuditi inovativen, ustvarjalen in podjetniški način razmišljanja v ustaljeni organizaciji?

Da, to sem jaz.

Želim si izboljšati svoja znanja o sodobnih metodah in pristopih inoviranja in podjetništva. Rad bi spoznal načine kreativnega reševanja izzivov. Želim izvedeti več o podjetniških financah, množičnem financiranju, patentih, blagovnih znamkah in drugih oblikah zaščite intelektualne lastnine. Rad bi spoznal odprto in vitko inoviranje, se preizkusil v dizajnerskem razmišljanju in oblikovanju inovativnih poslovnih modelov. Želim izkoristiti potencial IKT in projektnega pristopa pri transformaciji idej in raziskovalno razvojnih dosežkov v poslovne rezultate. S svojimi rešitvami želim stopiti na mednarodne trge.

Želim si tudi čim več delati na praktičnih primerih in se učiti iz izkušenj uspešnih podjetnikov.

Študij je namenjen vsem, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, prej pa pridobiti za to ustrezna znanja, podjetnikom, ki si želijo nadgraditi znanja z novimi, svežimi pristopi in prijemi za povečanje poslovne uspešnosti svojih podjetij, praktikom, ki želijo v ustaljenih organizacijah spodbujati inovativnost, kreativnost in povečati inovacijsko uspešnost.

Osnovni cilj programa je usposobiti študente za bolj ustvarjalno, inovativno in v podjetništvo ter gospodarske rezultate usmerjeno delo. Pridobljene kompetence bodo po eni strani diplomantom omogočile delovati bolj inovativno ob ustanavljanju svojega podjetja ter v nadaljevanju pri razvoju, zaščiti in komercializaciji novih tržnih proizvodov v mednarodnem prostoru in doseganju drugih tipov inovacij (npr. procesnih), obenem pa jih bodo usposobile za snovanje ideje ter njeno komercializacijo skozi ustanovitev start-up podjetja, obvladovanje inovacijskih procesov v ustaljeni organizaciji in ustvarjanje ustrezne, inoviranju naklonjene kulture.

Na magistrskem študiju 2. stopnje je redni študij brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe, in za vse, ki imajo končano prvo (bolonjsko) stopnjo.

Ne oklevaj in se vpiši na nov magistrski študijski program Inoviranje in podjetništvo na Fakulteti za Management v Kopru.

Več informacij o programu najdeš na tej povezavi in v zgibanki ali po telefonu: (05) 610 20 03 oziroma e-pošti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj