Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL

13. 06. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 10. 6. 2016, Stran: 1383

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

Namen

B - podjetniški projekti

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa

Namen dodeljevanja

spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega

spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij

Cilj razpisa je spodbujanje

- podjetniške aktivnosti,

- konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,

- skladnega regionalnega razvoja

- obdelave in predelave lesa,

- konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,

- skladnega regionalnega razvoja

Projekti vlagateljev (beseda vlagatelj se uporablja za gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, zadrugo …, ki na javni razpis odda vlogo in kolikor tekom obravnave pridobi status upravičenca do posojila), morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 8.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Rok: Roki za oddajo prijav so: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj