Sprememba javnega razpisa P7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja

Sprememba javnega razpisa P7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja

31. 05. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 27. 5. 2016, Stran: 1167

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa z oznako P7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, Ob-1617/16.

Sprememba se nanaša v delu širjenja upravičencev, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja, zato se spremenijo naslednje točke javnega razpisa:

2. Predmet produkta - mikrokrediti

Se v celoti nadomesti z:

Predmet produkta so mikrokrediti za:

  • socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega podjetja in
  • podjetja s socialno vsebino, ki torej v okviru svojih dejavnosti izvajajo npr. socialne storitve, humanitarne dejavnosti, aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja v kulturi, aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih storitev v javnem interesu, kot so npr. projekt spodbujanja v domovih za ostarele, projekti izvajanja učne pomoči učencem s težavami, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe, projekti vzgoje in varstva otrok, projekti zagotavljanja dnevnega varstva, projekti pomoči socialnega vključevanja azilantov in Romov in podobno. To so storitve, ki so izrinjene iz trga dela, so pa koristne za lokalno okolje in družbeno dobrobit.

Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI ESS.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) in ostalim podjetjem, ki nimajo statusa socialnega podjetja, vendar se njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev (skladno z opisom iz druge alineje prvega odstavka te točke).

Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Se spremeni prvi odstavek točke 3.1 Splošni pogoji kandidiranja in se nadomesti z:

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) in ostala podjetja s socialno vsebino, ki sicer nimajo statusa socialnega podjetja, vendar se njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev (skladno z opisom iz druge točke). Ta podjetja morajo dokazovati, da imajo v relevantnih ustanovitvenih dokumentih (kot je npr. akt o ustanovitvi, družbena pogodba itd.) določilo o nedelitvi dobička.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj