Zakon o podpornem okolju za podjetništvo v javni obravnavi

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo v javni obravnavi

17. 05. 2016

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 11. 5. 2016, http://www.mgrt.gov.si/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov.

Nov zakon temelji na dosedanjih izkušnjah na področju zagotavljanja storitev podpornega okolja za podjetništvo ter postopkov za dodeljevanje sredstev za spodbujanje podjetništva.

Ključne rešitve so:

  • pripraviti podlago za sprejem podzakonskih aktov (pravilniki) in strateških dokumentov (program),
  • zagotoviti celovite storitve na enem mestu na področju celotne Slovenije, zato so določili mrežo VEM točk kot ključno mrežo na lokalnem nivoju za zagotavljanje informiranja, svetovanja in drugih brezplačnih storitev za potencialne podjetnike in delujoča podjetja ter Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije kot nacionalno točko VEM,
  • povezati podjetniško in inovativno okolje v enovito celoto, kar omogoča povezovanje storitev na nacionalnem nivoju v okviru javne agencije,
  • zagotoviti zakonodajo, ki bo upoštevala vpliv na gospodarstvo, zato smo opredelili ministrstvo pristojno za gospodarstvo, da izvaja nadzor nad pripravo presoje vplivov predpisov na gospodarstvo,
  • omogočiti učinkovito delovanje finančnega okolja preko uvedbe prvovrstnosti garancij in večje izpostavljenosti javnega sklada z vidika kapitalskih naložb,
  • uvesti nove postopke dodeljevanja sredstev (javni poziv, postopek pri finančnih instrumentih, drug postopek), ki omogočajo večjo fleksibilnost in hkrati ohranjajo transparentnost dodeljevanja sredstev.

Zainteresirana javnost lahko svoje pisne pripombe in predloge posreduje na e-naslov: gp.mgrt@gov.si do 25. maja 2016.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj