Spodbujanje naložb v krožno gospodarstvo

Spodbujanje naložb v krožno gospodarstvo

10. 05. 2016

Vir in informacije: Delo, 29. 4. 2016, http://www.delo.si/, Avtor: Borut Tavčar

Z novim Evropskim skladom za strateške naložbe naj bi financirali najmanj 315 milijard evrov projektov

Krožno gospodarstvo pomeni, da so izdelki zasnovani in proizvedeni tako, da trajajo čim dalj časa, jih je mogoče preprosto popraviti in učinkovito reciklirati ali zavreči. Krožno gospodarstvo lahko ustvari nova delovna mesta in storitve ter spodbuja nove inovativne tehnologije, s katerimi lahko evropska podjetja pridobijo konkurenčno prednost. Zaradi učinkovite uporabe virov in zmanjšanja količine odpadkov je prijazno do okolja. Polega tega pa je koristno za potrošnike, ki lahko uživajo v trajnejših in inovativnejših izdelkih.

Pot do bolj krožne družbe je vse prej kot lahka in zahteva temeljite spremembe pri zasnovi, proizvodnji, uporabi in odlaganju blaga. EU pomaga spodbujati ta prehod tako, da ponuja več možnosti financiranja. Te spodbujajo inovacije, podpirajo projekte, ki razvijajo posebne okoljske in podnebne ukrepe, in dejavnosti v evropskih regijah ter pomagajo malim in srednjim podjetjem.

Strateške naložbe

V središču naložbenega načrta je nedavno ustanovljeni Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), iz katerega se financirajo projekti z večjim tveganjem, in ki naj bi povečal učinek javne porabe in sprostil zasebne naložbe. Njegov splošni cilj je v treh letih v Evropi spodbuditi naložbe v višini vsaj 315 milijard evrov, pri čemer naj bi že do konca leta 2015 spodbudil za 50 milijard evrov naložb.

Sklad, ki je bil razvit v tesnem sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB), združuje javno in zasebno financiranje in lahko pomaga malim projektom krožnega gospodarstva ter podpira inovativne projekte, ki jim primanjkuje denarja. Od 42 projektov, ki jih je do zdaj odobrila EIB, jih šest vključuje okolje in učinkovito rabo virov.

Poleg tega lahko EIB zagotovi neposredno financiranje pobud za krožno gospodarstvo. V preteklem desetletju je že sofinancirala projekte krožnega gospodarstva, ki so bili skupaj vredni okoli 15 milijard evrov. Ker projekti krožnega gospodarstva pogosto zajemajo naložbe v inovativne tehnologije in nove poslovne modele, pri katerih je mogoče večje tveganje, EIB vse pogosteje uporablja instrumente delitve tveganja, kot je InnovFin.

Ta pobuda zagotavlja financiranje in svetovanje za inovativna podjetja, njen cilj pa je omogočiti za več kot 24 milijard evrov dolžniškega in lastniškega financiranja do leta 2020.

Industrija v krožnem sistemu

Še en pomemben nov vir financiranja projektov krožnega gospodarstva je Obzorje 2020. Njegov delovni program za obdobje 2016-2017 prvič vključuje posebno pobudo Industrija 2020 v krožnem gospodarstvu, podprto z več kot 650 milijoni evrov. Razpis za sodelovanje pri letošnjih dejavnostih se je marca zaprl, vendar pa bo kmalu objavljen nov razpis za zbiranje predlogov za leto 2017.

Program Obzorje 2020 že brez nove pobude zagotavlja obsežno financiranje za podporo inovacij na področjih, kot so okolje in učinkovita raba virov, prehranska varnost ter trajnostno kmetijstvo in biotehnologija.

Projekte krožnega gospodarstva je mogoče sofinancirati tudi s programom Life. Celoten proračun za obdobje 2014 do 2020 znaša 3,4 milijarde evrov, letošnji razpis za financiranje pa bo predvidoma objavljen maja. Program se osredotoča na dva bistvena sestavna dela krožnega gospodarstva: učinkovito rabo virov in odpadke.

Financiranje projektov krožnega gospodarstva je na voljo prek strukturnih in investicijskih skladov EU, katerih cilj je zmanjšati gospodarske in družbene razlike med regijami na celini ter spodbujati rast. Za izvajanje ciljev komisije na področju ravnanja z odpadki je namenjenih približno 5,5 milijarde evrov.

Projekte krožnega gospodarstva je mogoče financirati tudi s programom EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), s proračunom 2,3 milijarde evrov do 2020.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj