1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

03. 05. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 29. 4. 2016, Stran: 973

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Predmet podpore:

  1. V skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe je podpora iz tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
  2. V skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe se naložbe iz prejšnje točke izvedejo v skladu z načrtom sanacije gozdov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj