Javni razpis SK200 2016 - Semenski kapital - Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

Javni razpis SK200 2016 - Semenski kapital - Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

12. 04. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 8. 4. 2016, Stran: 812

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital - lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je:

 • spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge;
 • nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – 2. razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti;
 • povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem;
 • spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Cilji javnega razpisa merjeni po izstopu iz naložbe, od odobritve so:

 • povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju 3 na podprto podjetje);
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10 % na podprto podjetje).

Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Poleg obvezne prisotnosti investitorja v podjetjih se pričakuje dodatno akumulacijo zasebnega kapitala.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
 • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
 • so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge),
 • ne kotirajo na borzi,
 • še niso delila dobička,
 • niso nastala z združitvijo,
 • imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2016 znaša največ do 1.000.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2016 je do vključno 25. 5. 2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo 7. 10. 2016 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2016).

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/ ter www.startup.si/sk200.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj