Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2016 - Nova Gorica

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2016 - Nova Gorica

05. 04. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 772

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev izvozne dejavnosti podjetij.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Rok za oddajo vloge je 16. 5. 2016, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-pošta: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja Marinič, Tel: (05) 33-50-131, e-pošta: Tadeja.Marinič@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene e-naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj