Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

15. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 11. 3. 2016, Stran: 541

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti nova delovna mesta in zaposlovanje.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:

  • stroški nakupa strojev in opreme;
  • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
  • stroški gradbenih in obrtniško-inštalacijskih del;
  • stroški nakupa zgradb in zemljišč.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša 1.150.000,00 EUR. Sredstva so okvirno razdeljena na dva sklopa - sklop A (manjši projekti) in sklop B (večji projekti).

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vloge je 11. 4. 2016, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj