Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016

15. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 11. 3. 2016, Stran: 549

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil znaša 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Rok: Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.

Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 11. 4. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj