Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015

Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015

01. 03. 2016

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 26. 2. 2016, www.spiritslovenia.si

Predmet poziva: Javna agencija SPIRIT Slovenija objavlja poziv za upravljavca paviljona, s katerim se je Slovenija predstavljala na svetovni razstavi EXPO Milano 2015. Rok za oddajo prijav je 10 delovnih dni od dneva objave poziva.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je bila s sklepom Vlade RS št. 51000-3/2013/4 z dne 14. 6. 2013 določena za izvedbo slovenske predstavitve na EXPO Milano 2015, kjer se je Slovenija predstavljala s samostojnim paviljonom.

Namen tega poziva je pridobiti trajnega upravljavca paviljona.

Poziv je namenjen:

  • državnim organom,
  • upravam samoupravnih lokalnih skupnosti,
  • in drugim osebam javnega prava,

ki so pristojne za ravnanje s stvarnim premoženjem države in na katere se lahko prenese pravica upravljanja paviljona v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države.

Upravljavec prevzame paviljon v upravljanje v stanju, v kakršnem bo prepeljan iz lokacije v Milanu v Slovenijo. S prenosom upravljanja prevzame vse stroške, ki so kakorkoli povezani z objektom in realizacijo projekta (skladiščenje, prevoz do nove lokacije, ponovna postavitev…). Strošek skladiščenih elementov novi upravljavec prevzame s prvim naslednjim mesecem po prenosu za upravljanje. Tloris paviljona, razrez in fotografije so priloge tega dokumenta.

Okvirni opis predmeta prenosa:

  • nosilna jeklena konstrukcija (jekleni okvirji umeščeni v leseno konstrukcijo, vidna jeklena konstrukcija s protipožarno zaščito),
  • konstrukcijski elementi (zunanje, notranje stene, stropna in strešna konstrukcija),
  • stavbno pohištvo (vključno s fiksnimi steklenimi površinami),
  • elementi elektro instalacij (stikala, vtičnice, svetilke za varnostno razsvetljavo, razdelilni elektro omarici, komunikacijska omarica...),
  • elementi strojnih inštalacij (prezračevalna naprava za dovod zraka (ni rekuperator), toplotna črpalka za hlajenje in gretje, sanitarna oprema....),
  • notranja vrata,
  • senčila na fiksnih stenah.

Lesena fasada ni element, ki bi ga bilo možno ponovno uporabiti.

Več

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo prijav je 10 delovnih dni od dneva objave poziva na spletni strani SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s prenosom elementov lahko zainteresirani dobijo pri Jerneji Lampret, Tel: (01) 5891 874, e-naslov: jerneja.lampret@spirirtslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj