Sprememba in dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Sprememba in dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

01. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 26. 2. 2016, Stran: 409

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja spremembo in dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

1. V 1. javnem razpisu za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »6. 4. 2016« nadomesti z datumom »20. 4. 2016«.

2. V petem poglavju z naslovom »5. Upravičeni stroški«, se v 4. točki za podtočko e) doda nova podtočka f), ki se glasi:

»f) če stroški niso določeni v katalogu stroškov, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe;«.

Dosedanje podtočke f), g) in h) postanejo podtočke g), h) in i).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj