Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2016

09. 02. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 5. 2. 2016, Stran: 219

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša 80.000,00 EUR, od tega za:

  • Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 20.000,00 EUR,
  • Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 20.000,00 EUR in
  • Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 40.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 23. 3. 2016.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, Kontaktna oseba: Janja Kristančič (soba št. 67), Tel: (05) 73-10-120.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni (soba št. 1). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si/ (zavihek »Javni razpisi, naročila in natečaji«).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj