Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016-2018

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016-2018

02. 02. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 29. 1. 2016, Stran: 137

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016-2018 je izbor koncesionarjev za opravljanje storitve za trg dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije.

Storitev vseživljenjske karierne orientacije po tem javnem razpisu obsega izvedbo aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, in sicer izvedbo delavnic tipa C in D.

Namen delavnic v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, prepoznavanje možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.

Uporabniki storitev za trg dela po javnem razpisu so:

  • brezposelne osebe in
  • iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.

Koncesija se podeli za določen čas največ treh let, to je za obdobje 2016–2018, z možnostjo podaljšanja največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje storitev za trg dela (v nadaljnjem besedilu: koncesijska pogodba), in sicer pod pogoji, določenimi v Pravilniku o koncesijah in v koncesijski pogodbi.

Izbrani koncesionarji bodo v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela iz točke 2 javnega razpisa izvajali naslednje delavnice:

  • Delavnica tipa C1 - Kariera po petdesetem,
  • Delavnica tipa C2 - Učinkovit nastop na trgu dela,
  • Delavnica tipa D - Svetovalnica.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za prijavo je 29. 2. 2016, najkasneje do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti preko elektronskega naslova: gp.mddsz@gov.si, s pripisom »javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016–2018 (za Leo Martič)« najkasneje štiri dni pred potekom razpisnega roka. Odgovori na pisna vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na spletnih straneh koncedenta: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/ najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh koncedenta: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj