Javna dražba za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija

Javna dražba za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija

23. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 23.7.2010, Stran: 1943

Predmet razpisa: Opis predmeta prodaje je: parcelna številka 118/2 dvorišče, v izmeri 1088 m² ter parcelna številka 118/3 poslovna stavba, v izmeri 276 m2, obe vpisani v z.k.vl.št. 387, k.o. Polšnik.

Izklicna cena za nepremičnini, ki sta predmet prodaje je 30.300,00 EUR brez vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka na promet nepremičnin

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja.

Razpisnik: Občina Litija

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 11. 8. 2010 v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14. uri.

Prijavo za udeležbo na dražbi morajo ponudniki oddati najkasneje do 11. 8. 2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Občina Litija, Tel: 01/89-63-458, E-mail: manja.sarbek@litija.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010059.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj