Elektronska javna dražba (št. 6-2015) za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) - Ljubljana in Koper

Elektronska javna dražba (št. 6-2015) za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) - Ljubljana in Koper

03. 11. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 30. 10. 2015, Stran: 1946

Predmet javne dražbe: Predmet prodaje in izklicna cena:

  • Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom: Ljubljana, Ulica Angele Vode 7, v izmeri 73,0 m2, v vrednosti 79.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, v vrednosti 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m2, v vrednosti 3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja. Izklicna cena za nepremičnine znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.
  • Štirje poslovni prostori dokončani do IV. podaljšane gradbene faze in dve parkirni mesti na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:

a) Poslovni prostor z oznako 142 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 187,00 m2. Izklicna cena znaša 119.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

b) Poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 186,50 m2. Izklicna cena znaša 119.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

c) Poslovni prostor z oznako 144 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 202,00 m2. Izklicna cena znaša 129.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

d) Poslovni prostor z oznako 158 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 112,33 m2. Izklicna cena znaša 34.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača izbrani dražitelj.

Več

Razpisnik: Stanovanjski sklad RS

Rok: Rok za prijavo je 17. 11. 2015, do 12. ure.

Dražitelji morajo najkasneje do roka za prijavo plačati varščino v višini 10 % izklicne cene.

Več o poteku javne dražbe

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije so interesentom elektronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.

Ogled nepremičnin bo možen na samih lokacijah dne 4., 5. in 6. novembra 2015 po predhodnem dogovoru preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si ali na telefonski številki: (01) 471-05-73, in sicer mora biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 3. 11. 2015 do 10. ure. Možen je tudi ogled izven postavljenega termina, vendar izključno na podlagi predhodno potrjenega dogovora preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si - in sicer se bo lahko zadnji ogled izvedel najkasneje dne 13. 11. 2015 do 12. ure.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj