Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje

Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje

03. 11. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 30. 10. 2015, Stran: 1929

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami NLB d.d., Banko Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d. Izvajalec sheme je Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju regije Posavje.

Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Posavje, in sicer v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,
  • samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register,
  • zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah.

Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 30. 10. 2015 do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 6. 2018.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, Tel: (07) 488-10-40 ali na e-naslovu: agencija@rra-posavje.si oziroma na spletni strani RRA Posavje: http://www.rra-posavje.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško in na spletni strani: http://www.rra-posavje.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj