Javna dražba za prodajo nepremičnin - Ajdovščina

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Ajdovščina

20. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 16.7.2010, Stran: 1853

Predmet razpisa: Prodajajo se nepremičnine na naslovu Gregorčičeva 21, Ajdovščina. Del stavbe v naravi predstavlja poslovne prostore v pritličju, v izmeri 225,23 m2, arhiv, v izmeri 13 m2 ter klet z kurilnico, v izmeri 26,07 m2.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje je 199.698,00 EUR.

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje

Javna dražba: Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer 17. 8. 2010, z začetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo najkasneje do 13.8.2010 predložiti ustrezna dokazila.

Dodatne informacije: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, Kontaktni osebi:

Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani:

www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.

Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi.

Več: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1232

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj