Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

01. 09. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 28. 8. 2015, Stran: 1551

Predmet razpisa: Predmet razpisa je subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug (v nadaljevanju: gospodarskih subjektov).

Subvencija predstavlja do 50 % skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja tega razpisa še niso zapadli. Upravičenci bodo subvencijo obrestne mere lahko koristili za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015, oziroma do porabe sredstev namenjenih za subvencioniranje.

Skupni znesek namenjen za subvencioniranje obrestne mere je 1.618.744 EUR.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Javni razpis je namenjen reševanju problema povečevanja stroškov financiranja, s katerim se srečujejo manjša podjetja v upravičenem območju. Namenjen je premostitvi bančnega krča s ciljem preprečiti finančno izključenost predvsem mikro in malih podjetij. Pričakovani ugodni učinki bodo vplivali na ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje brezposelnosti v upravičenem območju.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Rok za prispetje vloge je 18. 9. 2015, do 14. ure.

Dodatne informacije: Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si oziroma oddana preko spletne strani MRA, najkasneje do 11. 9. 2015, do 14. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 14. 9. 2015, do 16. ure.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MRA: www.mra.si/subvencioniranje-obrestne-mere/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj