Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2015

Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2015

11. 08. 2015

Objavljeno: Občina Domžale, 31. 7. 2015, http://www.domzale.si/

Predmet razpisa: Posojila  se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:

a) stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

b) stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,

c) stroški nakupa novih  strojev in opreme,

d) stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške. 

Pogoji za sodelovanje: Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci oziroma podjetja, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo in sedež dejavnosti na območju občine Domžale:

  • samostojni podjetniki, 
  • mikro podjetje; je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR in vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR
  • malo podjetje; je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR in vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR, 
  • ki imajo v celoti izpolnjene vse zapadle obveznosti do Občine Domžale in
  • poravnane vse davke in prispevke.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Razpisana vsota posojil znaša 445.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Domžale

Rok: Rok za vložitev vloge je do vključno 24.8.2015, do 24. ure.

Dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Tel: (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100.

Razpisna dokumentacija: Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si/ (pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj